Borgerforslag

I Syddjurs Kommune er vi sammen om udviklingen af lokaldemokratiet. Byrådet hører gerne fra dig, hvis du har en idé til, hvordan vi sammen kan udvikle rammerne om det gode liv. Med borgerforslag kan du oprette og stemme på forslag, som du ønsker, at Byrådet skal behandle.

borgermøde

Mest aktive forslag

SVØMMEHAL I RØNDE

Vi ønsker en svømmehal i Syddjurs beliggende i Rønde.

Fodgængerovergang eller lign.

Mulighed for ældre og gangbesværede mennesker at krydse hovedgaden i Rønde

Kombineret gang og cykelsti

Kombineret gang og cykelsti mellem mørke og Thorsager (thorsagervej/mørkevej) Folk kører rigtig stærkt, og bliver brugt af rigtig mange, både biler, cykler og gående

Se alle forslag